ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ 2014

Εικαστικό υλικό για την εναρκτήρια εκδήλωση της ανάλυψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το 2014.