Φεστιβαλ ερευνας και καινοτομιας

Δημιουργία ή προσαρμογή εικαστικών για τον “ΟΤΕ VDSL” στα φεστιβάλ Έρευνας και Καινοτομίας 2015 & 2016, Τεχνόπολη, Γκάζι.
Δημιουργία εικαστικών για το φεστιβάλ  Έρευνας και Καινοτομίας 2012 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.