Εθνικο Ιδρυμα Ερευνων

Λάβαρα, Αφίσες, Προγράμματα στα πλαίσια των «Μορφωτικών εκδηλώσεων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών»