βραδια του ερευνητη 2012-2017

Βραδιά του Ερευνητή – μια γιορτή για την Επιστήμη και την Έρευνα – ταυτόχρονα σε 300 πόλεις της Ευρώπης και σε 9 πόλεις της Ελλάδας

Παρουσιάσεις, πειράματα, επιστημονικά δρώμενα, διαγωνισμοί και ποικίλες πρωτότυπες εκδηλώσεις, στα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Από το 2012 καλύπτω όλες τις εικαστικές ανάγκες της προβολής και της προώθησης.