βιογραφικο

Σπουδές
Γραφικές τέχνες στη σχολή Δοξιάδη.
Αγιογραφία σε μοναστηριακά αγιογραφία.

Επαγγελματική πείρα
2011-σήμερα
Freelance Designer
Προωθητικές ενέργειες με κύριους πελάτες:
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Δημόκριτος, British Council.

1990-2011
Art Director σε διαφημιστικές εταιρείες όπως:
DATA Advertising, Singular Publications, S&P Advertising, Aspect και Bosil
Προωθητικές ενέργειες με κύριους πελάτες:
Εκθέσεις μόδας, Singular, Interamerican, Pro Plan, Scan, ΔΕΠΑ, Bodyline,
Silhouette, Taste & Diet, Gilly Diet, Καπνοβιομηχανία Καρέλια, ΦΑΓΕ.

1980-1990
Φορητές εικόνες για τέμπλα εκκλησιών, καταστήματα και εκθέσεις.